Avís legal

El lloc web i el domini can-marti.cat corresponen a Maria-Dolors Cardoner Abel, amb domicili al carrer Vila d’Avall núm. 9 de  Capmany-17750  (Girona-Espanya), adreça electrònica canmarti@can-marti.cat  (en endavant Can Martí).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Can Martí o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Can Martí presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Can Martí autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web, caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.can-marti.cat.

Can Martí  es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la pàgina de Can Martí (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics que sol·licitin informació, s’incorporaran a un fitxer de Can Martí, creat per atendre les consultes i per enviar informació de les seves activitats o serveis. Can Martí les podrà utilitzar regularment amb aquesta finalitat, fins que la persona sol·licitant d’informació decideixi donar-se de baixa del fitxer. Can Martí entén que queda autoritzat a efectuar aquest tractament a partir de la recepció del formulari de contacte o de correu electrònic. Per a l’exercici dels drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació podran adreçar-se a Can Martí en qualsevol moment i per qualsevol mitjà.

La navegació per les pàgines de Can Martí comporta la instal·lació de cookies als equips i sistemes de l’usuari.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Can Martí actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can Martí  manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen Can Martí fins a la contractació expressa d’un servei.

Can Martí es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Can Martí no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

VÍDEO VIGILÀNCIA

Els accessos al recinte de Can Martí estan protegits per càmeres, amb l’únic ús de gravar qualsevol intent de robatori o mal ús de les instal·lacions. Les imatges només s’utilitzaran en cas que sigui necessari.